โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย [1057307001]
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่าน



ปรับปรุงข้อมูล 04/10/2562
[2815/42901]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V18.08.05]